Divan 1-2/2012 Tidskrift för psykoanalys och kultur

Divan är en tidskrift för kultur och psykoanalys.

Divan kommer ut med två temanummer per år med texter i olika genrer, men med en psykoanalytisk eller psykoanalytiskt inspirerad grundhållning. Minst ett konstnärskap presenteras också utförligt i text och bild i varje nummer.

Tidskriften har funnits sedan 1990, vilket betyder att Divan är inne på sitt 21a utgivningsår.

På den här sajten finns bland annat information om tidskriften och dess redaktion. Man kan läsa om det senaste numret, om alla tidigare utgivna och om hur man gör för att beställa och prenumerera. Med tiden kommer också ett stort antal texter att finnas tillgängliga.

Ovan till höger syns framsidan av Divans senaste nummer. Det kretsar kring temat Manlighet.