Divan 1-2/2014

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill. Utgivare: Psykoanalytiskt Forum, ideell förening.

INNEHÅLL

Inledning

Torberg Foss: Sanningen- psykoanalysens hopplösa fall

Paul Ricoeur: Frågan om bevis i Freuds psykoanalytiska skrifter

Jenny Tunedal: Saker som framkallar oro

Joel Backström: Sanning eller galenskap: Freuds antingen-eller

Diwanism

Kari Løvaas: Gör mig levande igen. En läsning av Maria Zennströms Hur ser ett liv ut om man inte har tillräckligt med kärlek?

Arne jemstedt: Det sanna självet

Nina Weibull: En tävling om att luras bäst

Vi måste tro när vi betraktar en målning! Kristina Jansson och Nina Weibull talar om bilden som lögn och verklighet

Carin Franzén: Idéns materialism och sanningens återställande Badiou med Platon

Hans Ruin: Sanning och hermeneutisk erfarenhet

Johan Eriksson: Själens föda- om sanning, självkunskap och psykisk utveckling

Agnes Mesterton: En hemsk historia- Josefsson, Norell och sanningen

Leif Zern: Lögnens nattvard- eller Saningen går på teater

Gunnar Karlsson: Sanning och psykoanalys