Divan 1-2/2016: Det naiva

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

Innehåll

 • Inledning
 • Julia Kristeva: Att tolka det radikalt onda
 • Ulf Karl Olov Nilsson: Symbollära för det tjugoförsta århundradet
 •  Piers Aulagnier: Rätten till hemligheter– ett villkor för att kunna tänka
 • Louise Glück: Fyra dikter
 • Jonas Brun: Om Louise Glück
 • Clarence Crafoord: Det barnsliga, det infantila och det naiva
 • Roger Fjellström: Om en förmöget oförmögen: Antonin Artaud
 • Marie Norin: Tre dikter
 • Arne Jemstedt: Naivitet och paranoia
 • Nina Weibull Diwanism
 • Johan Eriksson Primär ontologisk trygghet – om psykisk hälsa och naiv tillit
 • Konny Isgren Naivitetens recitativ
 • Jonas Ellerström Konny Isgrens ”ha!”
 • Axel Andersson Katechon och eschaton: terapi innan tidens slut

Andre kunder kjøpte også: