Divan 3-4/2016

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

Innehåll

 • Inledning
 • Henrik & Mikael Enckell: Fried och Fredu på Akropolis- Kluvenheten i fundamentet för psykoanalytiskt tänkande
 • Steinunn Sigurardottir: Om allt ovh tvärtemot
 • Donald W Winnicott: Fruktan fö sammanbrott
 • Thomas H Ogden: Fruktan för sammanbrott och det levda livet
 • Donald W Winnicott: Glaneksapens psykologi: ett bidrag från psykoanalysen
 • Tonya Madsen: Språk och sammanbrott
 • Helena Österlund: Jag dagdrömmer om ett träd
 • Beate Grimsrud. När är tiden inne för sammanbrottet?
 • Jakob Staberg: Sammanbrottets estetik- om Ulf Karl Olov Nilssons Glömskans bibliotek
 • Diwansim
 • Arne Jemstedt: Att möta sammanbrottet. en läsning av två böcker av Christopher Bollas
 • Jarin Johannisson: Tankar om kön och det nerväta sammanbrottet
 • Jon Morgan Stokkeland: ”Svaghet, ditt namn är kvinna!” - om avvisande av kvinnligheten gos Shakespeares män
 • Iréne Matthis: Begehrens mångtydighet- Kropp och kön i förvandling
 • Nina Weibull: Skuggor, järn och hö
 • Recensioner