Filosofisk supplement 1/2015: Fiksjon

Hvilken rolle spiller fiksjon for filosofien? Man kunne kanskje tro at filosofien, i sin søken etter sannhet og visdom, ville sky fiksjonen. Slik er det imidlertid ikke. Filosofien og fiksjonen har alltid vært nær forbundet. Fra filosofiens begynnelse har fiksjonen vært med på å gi den sin form, gjennom møtet mellom litterære sjangre og filosofisk prosa, som i Voltaires Candide eller Platons dialoger. Fiksjon har også gitt filosofien innhold, slik som spørsmål knyttet til fiksjonelle verker og entiteters ontologiske status, for ikke å snakke om tankeeksperiment og fortellinger designet for å belyse filosofiske problemstillinger.