Filosofisk tidskrift 2/2019

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Om historia och självförståelse. Jonas Ahlskog
  • Om att känna den andre och förlora sig själv i Clarice Lispectors Passionen enligt G. H. Antony Fredriksson
  • Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofisk undersökningar. Martin Gustafsson och Lars Hertzberg
  • Om empatins produktifiering. Ylva Gustafsson
  • ”Var och en har far och mor”. Om föräldraskap begreppslig förändring. Camilla Kronqvist
  • En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: Två forskningsansatser inom Open Access. Mikael Laakso och Yrsa Neuman
  • Peter Winch och det logiska tänkandet. Olli Lagerspetz
  • Moral och moralisk oenighet. Hugo Strandberg
  • Notiser

Andre kunder kjøpte også: