Filosofisk tidskrift 3/2021

Beskrivning

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär. Utgivare: Bokförlaget Thales.

                                                                                                                                                                                                                                                               Innehåll

 

  • Ingemar Hedenius försvar för den juridska begreppsbildningen. Svante Nordin
  • Att rätta mun efter matsäcken. Lars Bergström

Hägerströmföreläsningarna 2021: Karen Bennett

  • Karen Bennetts Hägerströmföreläsningar 2021. Tobias Alexius
  • Intervju med Karen Bennett. Henrik Rydéhn

Replik

  • Form och reduktion: Replik till Martin Gustafsson. Karl Bergman

Recensioner

  • Emil Andersson om Leva fritt och leva väl av Per Bauhn.
  • Marta Johansson Werkmäster om The Philosophy of Sex.
  • Notiser