Geist nr. 15-16, del 2: Geist on Scene

Tidskriften Geists huvudsakliga målsättning är att bredda och utveckla formulerandet i text. Geist kan betraktas som ett experimentellt forum och redaktionens avsikt är att öppna möjligheten för konstnärer att delta i det ständiga skrivandet om och kring konst. Utgångspunkten är att formulerandet i text är en viktig del i formandet av det konstnärliga verksamhetsfältet och att text är något som produceras inifrån detta fält. Varje nummer är unikt och följer inga fasta principer. Geist ska vara en plats där det konstnärliga perspektivet ställs i centrum för det teoretiska inte som en modell eller ett exempel utan genom att vara det teoretiska.

INNEHÅLL

00. (Omslag) Drottningen av Saba (Ellen Utterström)

01. PRESUMPTIVE / Robert Ståhl

02. My husband’s eyes are like Jeanne Samary’s / Alevtina Kakhidze

03. Dynamics of the Sign In the Theater / Jindrich Honzl/Geist

04. Floating Garden / Karin Lindh

05. Nichts wie Jetzt / Eran Schaerf

06. Vendela Fredricson

Med de senaste numren har Geist på olika sätt använt tidskriftens format för iscensättningar i gränslandet mellan konst, litteratur och filosofi. Från början var Geist nr. 15-16 del 2 tänkt som en kritisk uppföljning till dessa projekt och till Geists användning av begreppet teatralitet i relation till skrivande, redaktionellt arbete och den form som är tidskriften. Ett nummer av Geist om teatralitet måste emellertid underkasta sig en deskriptiv diskurs vilket illa fogar sig till teatralitetens instabila transformabilitet. Geist nr. 15-16 del 2 är därför en publikation som söker sig bort från sådana beskrivningar och istället använder teatraliteten i projekterande rörelser som vill mångfaldiga världen. Teatraliteten framträder som dispositiv eller produktiv instans för konstnärliga och litterära gestaltningar: tidskriften blir en rörlig scen eller mask – texter som approprierar andra texter och praktiker ställer sig redo att i en glidning eller med en snubbling tas i besittning av ytterligare andra texter och praktiker. Geist nummer 15-16 del 2 framträder ur en snubbling, som en akrobatisk ekvilibristik utvecklad genom den ständiga risken att snubbla. På tidskriftens scen kämpar Geist med att återfå balansen.

Geist nr. 15–16 del 2 ges ut med stöd av och i samarbete med Iaspis. Den publicerades under öppningsdagarna av biennalen i Venedig i samband med Iaspis release av Voice Over (”den första delen i ett pågående projekt ämnat att belysa iscensättning, teatralitet och performativitet inom samtida konstpraktik”).

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Essay Teori

  Andjeas Ejiksson (red.), Fredrik Ehlin (red.), Oscar Mangione (red.): Geist nr. 15-16, del 2: Geist on Scene
 • Forlag: Geist
 • Utgivelsesår: 2009
 • Tidsskrift: Geist
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 148
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet