Konstperspektiv 1/2010: Den ljusnande framtid

Nordens största tidskrift om konst. Speglar konstlivet med aktuella utställningar, design och arkitektur, konstnärsporträtt och kritisk debatt. Rikt bildmaterial.

UR INNEHÅLLET: Med lätta steg in i framtiden – Matti Kallionens konst rör sig i ett fantasifullt landskap som lånat sina drag från 60-talets science fiction-filmer, hjärnforskning och electronica • Superflexibilitet – Superflex använder konsten för att skapa projekt i stället för att göra projekt som producerar konst • Pengarna och/eller livet – Konstnären Mark Wagner har skurit sönder uppemot 33000 dollar och, sedel för sedel, format sina betraktelser över den amerikanska vardagen • Konsten att tro – och misstro – Vad är optimism inom konsten? Några konstnärer intresserar sig för optimismen som ett ämne, andra ser den som en arbetsmetod. Några ser den som ett budskap i sig • Konstnären som framtidsbyggare – Kan konstnären bidra till samhällsplaneringen? I Stockholm har man sått tankar inför framtiden.