Lasso 1/2014: Pøbel

Litteraturtidsskriftet Lasso er et norsk litteraturtidsskrift som har en blanding av skjønnlitterære bidrag og artikler om litteratur.