Lasso 2/2014: Føniks

Litteraturtidsskriftet Lasso er et norsk litteraturtidsskrift som har en blanding av skjønnlitterære bidrag og artikler om litteratur.