Lyrikvännen 5-6/2019: Poeterna och månen

Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar samtidslyriken och har ett öga i backspegeln på såväl svensk som utländsk poesi.

Innehåll

 • Erik Magntorn: Sub luna. Ledare
 • Sylvia Plath: "Månen och idegranen". Dikt
 • Röster i månens sken och skugga. Maria Küchen sprider månfragment.
 • Månansförtrollade öga. Bengt af Klintberg om Stagnelius och månen.
 • Månens vita kraft. Ingela Strandberg om ett starkt månsken.
 • Harry Martinson och månen. Lotta Lotass om ett komplicerat förhållande.
 • Skönhetens symbol. Jila Mossaed om den persiska månen.
 • Lorcas många månar. Marika Gedin ger nycklar till Lorcas månvariationer.
 • Poesin på den mytologiska månens baksida. Göran Sommardal i den kinesiska rymden.
 • Måne, efteråt. Ett utdrag ur Ulrika Revenäs Strollos diktsvit.
 • Månen i megafonen. Stefan Mählqvist om Lennart Hellsings månar.
 • Att möta sin poet. Birgitta Lindqvist om ett viktigt möte i Kina

Nyskrivet, nyöversatt

 • Oskar Styrbjörn: Dikter
 • Rachael Boast: Dikter
 • Yang Lian: Dikt
 • Ausra Kaziliunaite: Dikter
 • First Contact. A Double Vision. David Zimmerman & Filip Lindberg om Johannes Heldéns nya diktsamling.

Lyrikkritik

 • Agnes Gerner om David Zimmerman, Ljus och strålning
 • Anna Lundvik om Pernilla Berglund, Rätten
 • Lars Gustaf Andersson om Agnes Ivarsson, Att leva som råtta…
 • Matilda Fält Skoglund om Lina Rydén Reynols, Läs mina läppar