Nytt Norsk Tidsskrift 1-2/2010

Cathrine Holst debuterer som redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift med et dobbeltnummer om Norge og verden, vitenskap og samfunn, kriser, klasser, dannelse, dop – og en hel del annet.

Aftenposten kommenterer den nye redaksjonen, mens Dagbladet drøfter Helene Aarseths artikkel om likestilte middelklasseforeldre som jobber altfor mye.

Innhold

Kommentar
Nytt Norsk Tidsskrift - hva nå? (Side 3-8)
av Cathrine Holst

Artikler
«Hvordan det egentlig var» (Side 9-19)
av Erling Sandmo

Leopold von Ranke, det moderne historiefagets far, ville rett og slett skrive om «hvordan det egentlig var». Men det kan bety så mangt. Hvis vi skal ...

Norsk sammendragTenke langt og handle rett (Side 22-30)
av Olav Gjelsvik

Hvordan bør vi handle, ut fra det vi nå vet om konsekvensene av klimagassutslipp? Hvor store tiltak bør settes i verk? Økonomene gir gjerne råd. Verd...

Norsk sammendragModerne spydspisser eller de siste asketer? - Den likestilte utdanningsmiddelklassen i dagens Norge (Side 32-43)
av Helene Aarseth

Utdanningsmiddelklassens oppslutning om det norske likestillings-prosjektet synes å være motivert av en særegen form for gjør-det-selv-orientering me...

Norsk sammendragNedturar - Deklassering i det seinmoderne Noreg (Side 46-57)
av Olav Korsnes og Johs. Hjellbrekke

Eit høgt innslag av sosial mobilitet har vorte sett på som eit sentralt trekk ved velfungerande liberaldemokratiske styresett. Likevel finst det få s...

Norsk sammendragVennlighet eller myndighet? - Når staten velger verdigrunnlag (Side 60-69)
av Arild Wæraas

Man kan nok være raus, tolerant og imøtekommende overfor sine venner. Men kan kontrollerende og regulerende statlige myndigheter som riks-revisjoner,...

Norsk sammendragÅ legitimere fri tid og fri forskning (Side 72-83)
av Kristin Asdal

Også fri forskning er et resultat av administrative ordninger og politiske prosesser. Da Universitetet i Oslo ville innføre «forskningsfri» for sine ...

Norsk sammendragEuropa og de andre (Side 86-95)
av Iver B. Neumann

Det å skape og opprettholde en bestemt identitet innebærer å avgrense et «oss» fra et «dem». For Europas del har den viktigste konstituerende -utsid...

Norsk sammendragDannelse
Dannelse som fag, eller fag som dannelse? (Side 97-105)
av Beate Elvebakk

Blir studentene bedre mennesker i utlandet? (Side 105-113)
av Marte Mangset

Samtale
En interaktiv type (Side 115-125)
av Ole Jacob Madsen, Johannes Servan og Simen Andersen Øyen

Ian Hacking intervjuet av Ole Jacob Madsen, Johannes Servan og Simen Andersen Øyen

Norsk sammendragFremragende?
Hvor i all verden er alle normene? (Side 127-139)
av Jakob Elster

Ruspolitikk
Krigen mot narkotika går mot slutten (Side 142-153)
av Willy Pedersen

Sosiologien som forsvant (Side 153-160)
av Svanaug Fjær

Norsk rusmiddelforskning - styrt eller styrende (Side 162-170)
av Bergljot Baklien

Åpenhet
Om åpenhet (Side 172-181)
av Jan F. Qvigstad

Åpenhet - betraktninger fra en jurist (Side 186-190)
av Inge Lorange Backer

Om åpenhet og uavhengighet (Side 192-197)
av Andreas Føllesdal

Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel (Side 197-201)
av Bernt Aardal

Ettertanker om åpenhetens dilemma (Side 202-205)
av Aanund Hylland

Bøker
Norsk utenrikspolitikk - en kritikk (Side 206-217)
av Asle Toje

Debatt
Forskningspolitikk for en renere, tryggere, mer rettferdig verden (Side 218-225)
av Tora Aasland

Europeisk rett og norsk politikk (Side 225-230)
av Christoffer C. Eriksen

Hålogalandsloven: Naturbruk uten naturvern i nord (Side 231-236)
av Fredrik Chr. Brøgger

Nøkkelord: Tidsskrifter Samfunn Debatt Essay Humanistiske fag