Pequod 6/1993

Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.

Uppdämning
Per Engström

Sommarbrev
Elisabeth Rynell

Leonardo och hjärnhalvorna
Maja Lundgren

Afrika
Gunnar Sandin

Det automatiska meddelandet
André Breton

Dikten på gatunivå
Ett samtal mellan Clemens Altgård och Per Engström

Två dikter
Fredrik Ekelund

Acqva vita / Acqva vera
Ett samtal mellan Bengt Adlers, Christer Persson, Per Engström, Soniya Sjöberg och Erik Wallrup

Den eviga källan
Micke Widell

Romorantin
Bengt Adlers

Bosättningar - haven
Sven och Olga Lundin

Flow
Georg Klein

Är ljudet obekant
Ett samtal mellan Pär Lindgren och Erik Wallrup

Dikt
Helena Eriksson

Dagar i inlandet, andra vid havet
Louise Epstein

Tre dikter
Lina Ekdahl

Redaktion:
Per Engström
Anders E Olsson
Soniya Sjöberg
Erik Wallrup
Åsa Nacking

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Litteratur