Prosa 03/06

Prosa er Norges største litteraturtidsskrift. Les artikler skrevet av kjente og ukjente kritikere, samfunnsaktører, skribenter og forfattere. Her finner du interessant lesning om alt fra bokessay til debatter og mye mer!

INNHOLD:

LEDER>
AGENDA Dolly. 10 år i pressen. Av Torben Hviid Nielsen>

ETTERLYST Av Helge Lunde
FORSIDEN>

MINIBIOGRAFI om Elisabeth Aasen. Av Hilde Sejersted>
BOKESSAY Jeg spiser, altså er jeg. Av Geir Vestad>

BOKANMELDELSER
Jill M. Loga om Fredrik Engelstad: Hva er makt>
Jens E. Kjeldsen om Espen Søbye: Ord for ord
Audun Molde om Marta Breen: Piker, vin og sang>
Hannah Helseth om Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg: Moderne jenter
Jeanette Sky om Gro Steinsland: Norrøn religion
Thorvald Sirnes om Dag Undlien: Din unike arv

MIN DEBUT Bodil Stenseth>
BOKESSAY Ta Moses ved hornene. Om oversettelse. Av Aud Anna Senje
KORTVERSJONEN Roland Barthes: Det lyse rommet Av Katrine Sele
FAGFORLEGGEREN Thore Lie i Gyldendal Akademisk>
FORM OG DESIGN Bestrøket og ubestrøket>
DEBATT Forlag for hvem? Av Erik Lundesgaard>
DEBATT Er naturvitenskap på norsk snart historie? Av Gudrun Sangnes
BOKHANDLEREN i Fjærland Kari og Claus Kvamme>
PROSAK
BIDRAGSYTERE

Nøkkelord: Tidsskrifter Samfunn Kultur Litteratur