Prosa 06/10

FORAN MEG PÅ skrivebordet ligger 29 Prosa. Omslagene hyller de 29 viktigste hjelperne vi som skriver på norsk har. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å, hva skulle vi gjort uten dem? OK, noen hjelper oss mer enn andre. Men slik er det også med gode hjelpere ellers i livet. Jeg blar gjennom hundrevis av sider, 636 signerte artikler fra 445 bidragsytere, 221 menn og 224 kvinner (last ned PDF med oversikten). Skal jeg kort oppsummere hva min Prosa-bunke inneholder, kan jeg i grunnen nøye meg med ett ord: Tids-skrifter. Skrift som setter i gang tanker, samtaler og debatter om tiden vi lever i og skriften som omgir oss. Det er dette jeg i mine fem år som redaktør har ønsket at Prosa skal være.

«Tekster som angår, engasjerer og underholder» har vi gjerne brukt i egenreklamen. Vi – for miljøet rundt Prosas lille redaksjon har vært stort – kunne like gjerne sagt: Vi ønsker at du skal lese tidsskriftet! Vi håper, og har jobbet for, at årgangene 2006–2010 skulle være verdt å bruke tid på. I disse fem årene har Prosa vært kritisk og begeistret. Vi har tatt kritikk-oppdraget på alvor, takket nei til å publisere bokutdrag fra aktuelle bøker, ikke hatt forfatter- og lanseringsintervjuer – slikt finnes nok av i andre medier. I artikler, anmeldelser og bokessay har vi diskutert kvalitet, innhold, form og språk. Vi har jaktet etter det skarpt tenkte og godt skrevne. Vi er selvkritiske nok til å vite at ikke én enkelt Prosa-utgivelse inneholder kun høydepunkter, men vi er ubeskjedne nok til å si at vi synes vi har fått til en hel del. Vi har satt i gang offentlige debatter om saker og tema vi mener opplyste folk må tenke over. Og det er mange! For å friske opp hukommelsen, gå inn på fanen «Innhold» i høyre kolonne, der fins alle innholdsfortegnelser 2006-2010.

Hva kjennetegner kritikk av høy kvalitet? «There is no method but to be very intelligent,» er T.S. Eliots berømte forslag. Andre har prøvd å beskrive nærmere hvilke typer intelligens, kunnskaper, innsikter, erfaringer og ferdigheter som kreves for å kunne bedømme andres verk – enten det er åndsverk, resonnementer, beslutninger eller handlinger. Også i denne redaksjonens 30. og siste Prosa-utgivelse gir vi nye innspill til debatten om kritikkens kvalitet og betydning – direkte i bl.a. Åsa Linderborgs essay, indirekte i flere artikler.

Debatten fortsetter, Prosa setter selvsagt ikke punktum, selv om én versjon av alfabetet er komplett og denne redaksjonen takker for seg. Jeg ønsker Per Olav Solberg, Prosas redaktør fra 1.1.11., lykke til! Takk til redaksjonsråd og alle bidragsytere 2006–2010! Takk for meg! God jul og godt nytt år til alle Prosas lesere!