Provins 1/2011

INNEHÅLL: Förord • Britt-Marie Eklund;Stina aronson, Eva Neander och Elsa Forsgren: Vågbrytare & Pionjärer • Erik Jonsson: Strandsatt mellan tre myrar. Om Britt-Marie Eklund • Peter Kihlgård, författare och dramatiker, med en personligt hållen essä om Stina Aronson: Till Stina Aronson • Johan Lundin Kleberg: Korsade vägar i ödelandet-on Stina Aronsons Hitom himlen och Märta Edquists Norrskensflammor • Erik Jonsson: Priset för ett hekto ro-en kort introduktion till Eva Neander • Moa Holmqvist: Död idyll • Eva Neander: Kaleidoskop-början på en självbiografi • Erik Jonsson: OPUS II-Åter till Elsa Forsgren • Nya röster: Elin Ruuth: Suomisommar • Moa Frygell: Dikter • Hanna Hindriks: Simma fjäri