Replikk (48): 2010-tallet

Tidsskriftet Replikk er et uavhengig og ikke-kommersielt tidsskrift laget av studenter og nyutdannede ved Universitetet i Bergen. Vi er
universitetets eneste tverrfaglige tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora, og har fokus på aktuelle og spennende tema som diskuteres på tvers av både sjangre og fagfelt. I tillegg til akademiske artikler trykker vi intervjuer, kunstbidrag, og et variert utvalg korte,
skjønnlitterære tekster. Med temabaserte numre streber vi mot at bidragene samlet sett skal skape tverrfaglig dialog mellom de ulike
fagområdene. Vår ambisjon er at Replikk” med sin særegne kombinasjon av akademiske og populærkulturelle perspektiver skal gi deg som leser verdifullt faglig påfyll samtidig som det kan være tidsskriftet du koser deg med i kaffepausen.

Replikk utgis med støtte fra Det samfunnsvitenskapelige og Det humanistiske fakultet ved UiB, Velferdstinget og Fritt Ord.

Ansvarlig redaktør: Cecilie Langeland Nakken

Redaksjon: Sondre Johan Chesney Kvamme, Andreas Fosso, Tuva Mossin, Oda Slotnes, Soran Hajo Dahl, Siri Vågene, Jostein Eidskrem, Jonas Andersen Ekeli, Håvard Rørtveit, Lillian Moe Vadset.

Visuelt team: Lillian Moe Vadset, Sanne Eikeland Nilsen, Marie Reitan.

Layout: Hjørdis Maria Longva