Replikk 511: Myter

Tidsskriftet Replikk” er et uavhengig og ikke-kommersielt tidsskrift laget av studenter og nyutdannede ved Universitetet i Bergen. Vi er universitetets eneste tverrfaglige tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora, og har fokus på aktuelle og spennende tema som diskuteres på tvers av både sjangre og fagfelt. I tillegg til akademiske artikler trykker vi intervjuer, kunstbidrag, og et variert utvalg korte, skjønnlitterære tekster. Med temabaserte numre streber vi mot at bidragene samlet sett skal skape tverrfaglig dialog mellom de ulike fagområdene. Vår ambisjon er at Replikk” med sin særegne kombinasjon av akademiske og populærkulturelle perspektiver skal gi deg som leser verdifullt faglig påfyll samtidig som det kan være tidsskriftet du koser deg med i kaffepausen.

Replikk” utgis med støtte fra Det samfunnsvitenskapelige og Det humanistiske fakultet ved UiB, Velferdstinget og Fritt Ord. 

Denne utgaven inneholder tekster fra studenter, etablerte akademikere og andre skribenter: artikler som tar for seg blant annet sosiologi, historie og medievitenskap, spalter om temaer innenfor kunsthistorie og vitenskapshistorie, skjønnlitteratur og dikt. Sammen med foto- og kunstbidrag presentert i dette nummeret, kaster de nytt lys over et «gammelt» tema. Vi håper at utgaven som helhet kommer til å bidra til nysgjerrighet, bevissthet, refleksjon og spredning av kunnskap.

Innhold: 

Leder

Myten om velferdsavhengighet                                                                                                                                                                                                                                                                    Kristoffer Chelsom Vogt

Bunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Benedikte Fiskergaard Ytterli

Samtidig                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Andreas Wangensteen

Can Disney redeem itself? - A closer look at Moana, Coco and Raya and the Last Dragon                                                                                                                                                                        Samantha Hatten

Kunstbidrag. Ein langsom kollaps                                                                                                                                                                                                                                                                      Ingrid Forland

Bergteken                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Maja Elfrida Reseland

 Tendens:Kunsthistorie                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bente KiilerichIngrid Forland

Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Maja Elfrida Reseland

Novelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kristine Oseth Gustavsen

Illustrasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sanne Eikeland Nilsen

Kyborgens myter og håpet om evig liv                                                                                                                                                                                                                                                                    Lene Tøftestuen

Kong Øystein av Hustad Tony Ødegaard                                                                                                                                                                                                                                                            Tony Ødegaard

Illustrasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Embla Müller 

TENDENS: Vitenskapshistorie. Myter og trender i vitenskapshistorien                                                                                                                                                                                                             Svein Atle Skålevåg

Løynd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Benedikte Fiskergaard Ytterli

Myteknuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Regine Folkman Rossnes 

Ragnarok                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ivana Brajdic                            

Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Maja Elfrida Reseland 

Tussebordet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jorunn Valle

De vi ser og det som finnes                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tony Ødegaard 

Myteomspunnet trolldom                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kristin Fredheim

Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rebecca Larsson

Constanta: Glykon og Fortuna                                                                                                                                                                                                                                                                            Tony Ødegaard

Alle fugler små av Hanne Gellein                                                                                                                                                                                                                                                                Bokmelding av Kjersti Egge 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Trøst av Bent Olsen                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bokmelding av Jon Brodal   

Bidragsytere i nr.51 Mikrobiografier for bidragsyterne

Redaksjonen for nr.51 Mikrobiografier for redaksjonsmedlemmene