Samtiden 2-2012

Nytt nummer av Samtiden under temaet «Norge i krig».  Om det i blant har hersket tvil om hva vi gjør i Afghanistan, og hvorfor vi er der, har vi alltid kunnet spørre Espen Barth Eide, skriver Frode Helmich Pedersen i artikkelen «Espen Barth Eide eller kunsten å selge en krig». En gjennomgang av forsvarsministerens ulike posisjoner de siste ti årene viser en mann som til enhver tid har talt krigens sak – og nesten umerkelig endret retorikk og fokus. Asle Toje bidrar med artikkelen «Norges trilemma: Lite land i en multipolar verden»; Karin Abraham skriver om det norske engasjementet for Palestina i «Israel fra innsiden», og Hanne Eggen Røslien har intervjuet soldater fra de israelske forsvarsstyrkene om hvordan både de og norske soldater må «lære seg å overskride sin grunnleggende moralske kodeks, som hele vårt sivile samfunn er bygget på». Andre bidrag er Mark Jay Mirsky: «Ruth Maier – En av oss», Kåre Bulie: «Liv på lerretet. Et møte med Olav Christopher Jensen», Hans Petter Graver: «Hvem bestemmer over loven? Hvordan rettsliggjøringen av samfunnet gjør jussen mektigere på bekostning av politikken», Stein Stugu: «En hang til det autoritære» og Øyvind Ihlen: «For bedrift og fedreland».