Socialpolitik 3/2008

Sveriges enda fristående tidskrift för hela det socialpolitiska fältet.

Ur innehållet: Metoden på modet lärde Lykke äta igen. Grundläggande bot fick hon söka på egen hand. Ty ropen skalla... KBT åt alla! • Sätt barnen främst – sluta lappa i systemet! Reformera hela den sociala barnvården! • Familjehem får godkänt – ny unik studie: Fosterbarn klarar sig. Känslan av tillhörighet i familjen avgör • 4000 gömda barn – i behov av trygghet och ro. Och ett samhälle som tar deras perspektiv • Bryt skam! – Agneta Ekman Wingates utställning om patienter som lyckats tillfriskna. Inom den alldeles vanliga psykiatrin • Segregation uppifrån – framgångsrika elever i framgångsrik skola. Killarna är strateger. Skapar nätverk för framtida karriärer • Klass och kön – en kort tid rådde visionen av en sammanhållen skola. Verkligheten nådde den aldrig. Skolan har alltid sorterat barn i grupper och nivåer • Slut på frigjord sex – ta hivepidemin på allvar! Dundrar dr Moberg. Ge metadon och tillåt sprubyte. Och ge korrekt information till unga • Kritiker på jobbet – de sägs upp, fryses ut, får lägre lön. Fastän de behövs. Jobbet blir bättre tack vare de modiga.

Nøkkelord: Tidsskrifter Samfunn Politikk