Subaltern 1-2/2011: Det imaginäras lockelser

Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur.

INNEHÅLL: Maruice Blanchot: Mötet med det imaginära • Lennart Sjögren: ur Den stora munnen • Jonas Lundberg: ur Det emplematiska ansiktet • Ett spår • Eva Kristina Olsson: ur Antigones ansikte •Ett mytomspunnet drama • Sarah Kläpp: I´ll disappear in your name • Krister Gustavsson: Växlingar • Gunnar D Hansson: Metallmyntens långsamhet • Ur ett brev till David hume • David Hume: Om girighet • Anna-Maria Ytterbom: Oskuld, arsenik och annan stimulantia • En läsning av Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist • Imri Sandström: Arbetsdagboken/Ramverket • Martin Bergqvist: Nästan för mycket • J.H. Prynne och överflödets poesi • J.H. Prynne: Dikter • Adam Jasper Smith: Den nya smutsen är människan • Christian Enznesberger och smutsens fenomenologi • Christian Enzensberg: ur Grösserer versuch über den schmutz • Sven André: Nishiwaki Junzaburo • En surrealist i London • Nishiwaki Junsaburo: Valda dikter 1925-1933 • Wiener Gruppe: Gerhard Rühm: Fenomenet Wiener Gruppe i femtio- och sextiotalets Wien • Friedrich Achleitner: Ur quadratroman • Konrad Bayer: Dikter • H.C. Artmann: Dikter • Oswald Wiener: ur Die Verbesserung von mitteleuropa, roman Gerhard RUhm: Dikter • Medarbetarpresentationer

Andre kunder kjøpte også: