Subaltern 1/2005 – Amerika

SUBALTERN [amerika] är en hetsig analys av den kontinent som har mest inflytande över våra liv och vår moderna historia. Här blandas essäer, skönlitteratur och dugliga doser nydanande lyrik, tillsammans med intervjuer, författarporträtt, reseskildringar, kåserier, konspirationsteorier, filmkritik, musikteori, notiser och illustrationskonst.

Med texter av Malte Persson • Nicolás Gómez Dávila • Malga Kubiak • Torbjörn Elensky • Lisa Carver • Bill Nilsson • Carl Abrahamsson • Einar Hecksher • Zac O’Yeah • Magnus Andersson • P. B. Shelley • Per Faxneld • Arthur Isfelt • Jonas Eliasson • Torbjörn Säfve • Oleg Volk • Ann Tomic • Johan Hammarström • Anders Johansson • Sune Hjort • Kristian Olsson • Erik Jonsson • Stig Larsson • Barbro Phlåås • Martin Häggkvist • Stefan Hammarén • Per Erik Tell • Vladimir Oravsky • Paul Nilsson • David Uppgren • Hannes Frykholm • Anjum Hasan • Etnairis Rivera • Juan Cameron • Anders Karl Samuelsson • Jack London

Med illustrationer av Lars Tunbjörk • Lars Hillersberg • Ella Bertilsson • Kristian Olsson • Magnus Bjärrlind • Zac O’Yeah • Niklas Blomkvist • Pär Boström • Pia Jämtvall • Christer Themptander • Pontus Lundkvist • Andreas Kalliaridis • Svante Westergren • Thomas Årebrand • Carl Abrahamsson • Stefan Englund • Christer Blomqvist • Annika Carlsson • Erik Wingqvist • Elin Björklund • Tom Karlsson

Andre kunder kjøpte også: