Subaltern 2/2010

”Ett politiskt parti är en apparat för framställning av kollektiva lidelser”, skrev filosofen och aktivisten Simone Weil när hon några få månader före sin död utvärderade det parlamentariska partisystemet. För Weil innebar varje politiskt parti en organisation som utövar ett kollektivt tryck på sina medlemmars sätt att tänka, och dess mål är att ohämmat växa. Detta visade enligt Weil att ”alla partier har totalitära rötter och målsättningar”. Weil skrev sin svidande uppgörelse med den parlamentariska demokratin 1943, som ett led i motståndet mot nazism och fascism. Medveten om att de tyska nationalsocialisterna tagit makten på demokratisk väg, sökte Weil totalitarismens rötter i det moderna partiväsendet. Samhällets bästa vaccin mot den fascistiska smittan var därför det omedelbara avskaffandet av de politiska partierna • I Subaltern presenteras Simone Weils kontroversiella essä ”Om de politiska partiernas allmänna avskaffande”, tillsammans med en serie texter som granskar demokratibegreppet och politikens förutsättningar i dagens samhälle. Den italienske statsvetaren och filosofen Mario Tronti undersöker hur demokratins medborgarideal har anpassats till marknadens subjekt och hur den moderna demokratin innebär det historiska mötet mellan homo democraticus och homo oeconomicus. Medan den franske filosofen och litteraturvetaren Laurent Dubreuil söker det rent apolitiska i de utrymmen av livet och tillvaron som inte kan inlemmas i den politiska logiken • Kännetecknas samhället av en total politisering av tillvaron? Eller är det tvärtom så att den moderna demokratin fungerar avpolitiserande? Möjligen rör det sig om en dubbel process av politisering och avpolitisering, som förvandlar samhällets demokratiska och politiska grundval till ett landskap där gränserna mellan ekonomi och politik, marknad och demokrati, suddats ut och ersatts med nya samhällsformer och motsättningar som fortfarande återstår att tänkas 

MEDVERKANDE: Helen Andersson, Jörgen Andersson, Carl Cassegård, Laurent Dubreuil, Håkan Forsell, Gunnar Holmbäck, Stephan Huber, Bo Isenberg, Blaise Pascal, Eric Pettersson, Patrik Tornéus, Tiqqun, Mario Tronti, Peter Sloterdijk, Simone Weil, Hans Wigert, Augustine Zenakos, Markus Öhrn.

Andre kunder kjøpte også: