Subaltern 2-3/2012: Det Egentlige Spöket

INNEHÅLL: Giorgio Agamben;: Om förtjänsten och olägenheten i att leva bland spöken • Maz Stirner: Spöket • Mårten Björk: Vid dödsrikets rand. Fabián Ludena Romandini och Max Stirner om hemsökelsens problem • Fabian Ludena Romandini: (Efter) livet och spöket • Marie Silkeberg: Ghost/Host • Anna holmström: Vanligtvis började det så här... •Henri Bergson: ”Fantomer av levande” och ”psykisk forskning” • Anna-Maria Lenngren: Två spökballader • Quentin Meillassoux: Spökets dilemma • henrik Sundberg: inledning till Clara-fragmentet • Friedrich von Schelling: Ur Clara eller om naturens samband med andevärlden • Gustav Sjöberg: Ur Eftre • Krister Gustavsson: Arbetsdagboken, Slute avdelnig • Norman O Brown: Inledning av Martin Bergqvist • Norman O Brown: Enhet • Peter Cornell & Jan Håfström: Urämnet-ett samtal om Norman O Brown • Gunnar holmbäck: Enhetens och upplösningens gemenskap. Om Eros och Dionysos • Norman O Brown: Neuros och historia • Norman O Brown revisited, Birgitta Holm: Att leva med sin kropp på jorden • Norma O Brown: Apokalyps. Mysteriets plats i medvetandet • Ulf I Eriksson: En Dionysisk mystik. Not till Norman O Brown