Subaltern 3/2009

Den åttonde juni 1949 citerar den finländska författaren Mirjam Tuominen konstnären och poeten Henri Michaux i sin dagbok: ”Pengar! Pengar, jag skall en dag tala om er. Det finns inte en poet i detta sekel som inte kommer att ge besked om sitt förhållande till pengar. Så långt tillbaka jag kan se är mitt liv i detta halsjärn.”

Penningens betydelse för våra liv – poeter eller ej – är vad som fått filosoferna H. D. Kittsteiner, Kostas Axelos och Michael Eldred att vända sig till de två kontroversiella tänkarna Martin Heidegger och Karl Marx, för att begreppsliggöra vår samtid och den värld som reducerar allting till mått och värden.

I föreliggande nummer av Subaltern presenteras dessa tänkares analyser av sambandet Marx och Heidegger, tillsammans med noveller av Mirjam Tuominen, översättningar av Ernst Jüngers
Der Waldgang och det anonyma traktatet L’insurrection qui vient som föranlett uppmärksammade arresteringar och rop på förbud i Frankrike, ett traktat som förenat heideggeriansk fenomenologi med marxistisk ekonomikritik i ett försök att förstå och utmana en
värld behärskad av teknologiska landvinningar, ekonomiska kriser och obönhörlig jakt på nya marknadsmöjligheter.

Lidandet, närheten till döden och intet är också vad som förenar texterna i detta nummer – oavsett om de är politiska, poetiska eller strikt filosofiska –, skrivna som de är i relation till en värld som förlorat hoppet om försoning.

Övriga medverkande

Martin Bergqvist, Mårten Björk, Thorsten Brinkmann, Richard Ekblom, Gunnar Holmbäck, Rikard Johansson, Tuva Korsström, Annika Larsson, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Johan Sehlberg, Gustav Sjöberg, Johan Strandahl.