Tidningen Kulturen 3/2008: Tema Bildning

Tidningen Kulturen #3, 2008 har det högaktuella temat Bildning. Läs om bildningsresan som kretsar kring totalitarism och hyperliberalism - Johanna Bornemark funderar över auktoritetens pilar. Elin Scahaffer skriver om dubbla budskap från Ukraina och undrar vad det betyder att president Justjenko under ett besök i Tyskland avvek från det officiella protokollet för ett privat besök i ett koncentrationsläger. 

NYHETER Slavarnas kulturarv aktualiseras av Christina Wallin som skildrar de som en gång skeppades över till Brasilien och skapade samhörighet genom kulturen. Politiska mord och en alarmerande upptrappning av hämndspiraler i arabvärlden uppmärksammas av Anders Forsberg. Thomas Sjösvärd berättar om en konstnär som har lärt sig att hans verk är chockerande. Regeringen vill införa försörjningskrav vid anhöriginvandringen till Sverige - medan Sverigedemokraterna är kritiska till utredningen, menar Gregor Flakierski. Dessa artiklar och fler kan du läsa i det senaste numret av Tidningen Kulturens nyheter.

PORTRÄTT Vi porträtterar författaren och filmregissören Alain Robbe-Gillet som avlidit. Han var en av 1900-talets mest originella modernister och verksam i över 50 år.

TEMA Månadens tema handlar om bildning. Lisa Gålmark skriver här om kolonialismens bildning, den europeiska kultursynen som vägrade en syntes med den traditionella. Utan kunskap faller demokratin menar Makus Holdo som upplyser om folkstyre och rösträtt. Är du lönsam min vän? Undrar Lilian O. Montmar som skriver om bildning och utbildning i en förändrad värld. Den allmänna bildningen är själva begreppets huvudsats menar Leif V Erixell som ställer frågan om bildningen är en sport. Paradoxer och ortodoxer inom svensk lärarutbildning är något som delar docent hans Färnlöf med sig av. Crister Enander undrar således hur det egentligen är? Är du bildad?  Detta och mycket mer kan du ta del av i det senaste numrets Tema Bildning.

KRITIK Som vanligt en stor kritikavdelning.

Flere utgaver av Tidningen Kulturen