Vagant 2/2004

Leder

«Den fremmede kvinnen – et møte med Julia Kristeva»
Av Birgitte Huitfeldt Midttun

«Avantgardens genfærd – Ny norsk lyrik efter politikkens skindød»
Av Jakob Ladegaard

Dikt
Av Nils-Øivind Haagensen

«Om Rabah Belamris poesi»
Av Ann Hallström

Dikt
Av Rabah Belamri
Gjendiktet av Ann Hallström

«Eit sjølvforsvar i fotnoter – ein introduksjon til Dubravka Ugrešić»
Av Inger Bråtveit og Anemari Neple

«Palindromfortellingen»
Av Dubravka Ugrešić

Dikt
Av Martin Gambarotta
Gjendiktet av Pedro Carmona-Alvarez

«Syv romaner av Dag Solstad – en vurdering»
Av Erik Bjerck Hagen

«Sykkelen»
Av Inghill Johansen

«Om Thure Erik Lunds Forgreininger»
Av Hans Hauge

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Teori Kritikk