Fenomenologiska utflykter

I denna bok får läsaren följa med på utflykter till olika vetenskaper som studerar människan och hennes värld. Psykologi, sociologi, pedagogik, etik, arkitektur och idéhistoria är de vetenskapliga platser som besöks. Uppmärksamheten är dock inte bara riktad mot att förstå människan och hennes värld. Även vetenskaperna som studerar människan och hennes värld tematiseras. En röd tråd genom bokens olika texter är den fenomenologiska traditionen. Boken innehåller både studier utifrån fenomenologin och studier av fenomenologin. Det är i denna dubbla betydelse som bokens utflykter är fenomenologiska. Genom att följa med på dessa utflykter kan läsaren således också få en inblick i vad fenomenologin kan vara och vad som kan visa sig utifrån fenomenologin, särskilt utfrån ett livsvärldsperspektiv.

Jan Bengtsson är docent vid Göteborgs universitet och anställd vid Institutionen för metodik.