Ordenes makt

De 14 tekstene i utvalg ved Lajla Gedde-Dahl gjenspeiler bredden i Simone Weils forfatterskap. De spenner fra betraktninger om livet på fabrikken til lengre tekster om hennes religiøse utvikling og opplevelser, og tekster om politiske, litterære og filosofiske spørsmål. Forfatterens særegne filosofi omkring lidelsen og vår tids åndelige fattigdom trer frem gjennom hennes tekster. Dr. philos. Truls Winther gir i sitt etterord en grundig presentasjon av Simone Weil og hennes forfatterskap.

Andre kunder kjøpte også: