Bøker i kategorien Samfunn/politikk

Kun lagervarer
Civil Juries and the Politics of Reform
Stephen Daniels and Joanne Martin have analyzed patterns in jury verdicts in a number of substantive legal areas, including medical malpractice,... Les mer
Den absoluta statens utveckling
Den absoluta statens utveckling är den andra delen i Perry Andersons storslagna projekt att ge en samlad framställning av de europeiska... Les mer
Theory of Moves
Steven J. Brams’ Theory of Moves, though based on the classical theory of games, proposes changes in its rules to render it a truly dynamic theory.... Les mer
Asymmetric Conflicts
This book examines a question generally neglected in the study of international relations: why does a militarily and economically less powerful state... Les mer
Liberalism and Other Writings
L. T. Hobhouse’s Liberalism (1911), which has acquired the status of a modern classic, is the most enduring statement of the political principles... Les mer
Democracy and Decision
Do voters in large scale democracies reliably vote for the electoral outcomes most in their interest? Much of the literature on voting predicts that... Les mer
Still Black, Still Strong
Still Black Still Strong is an essential document of the Black Panther Party written by three leading... Les mer
Western Political Theory in the Face of the Future
John Dunn’s Western Political Theory in the Face of the Future demonstrates that the major traditions of thought from which the political values of... Les mer
Välfärdsstat och byggande
Det omfattande svenska bostadsbyggandet efter andra världskriget utgick från ”grannskapsenheter” med tusentals människor, skola, köpcentrum,... Les mer
Postmodern Ethics
Zygmunt Baumana s powerful and persuasive study of the postmodern perspective on ethics is particularly welcome. For Bauman the great issues of... Les mer
The Politics of Africa’s Economic Recovery
The waning of the Cold War means that major political powers no longer feel compelled to support African authoritarianism. Revised official consensus... Les mer
The Politics of Africa’s Economic Recovery
The waning of the Cold War means that major political powers no longer feel compelled to support African authoritarianism. Revised official consensus... Les mer
Zinky Boys
Winner of the Nobel Prize: "For her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our time." ?Swedish Academy, Nobel Prize citation... Les mer
Arbetsrätt och offentlig sektor
Idag förhandlar man inom stat och kommuner om löner och andra anställnings- och arbetsvillkor på ungefär samma sätt som i det privata... Les mer
Kliniken tar över dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt.
Bengt Sjöströms avhandling är en studie av en mörk källare dit de som inte passade i folkhemmet förvisades. En källare full av ångest och rop... Les mer
The Making of Bourgeois Europe
This defence of the concept of bourgeois revolution reasserts the importance of basic historical materialist precepts to an understanding of the rise... Les mer
Political Science Volume 1
Upcoming years will see a new generation of teachers and thought come to the fore in political science. About half of the United States'... Les mer
Political Science Volume 3
Upcoming years will see a new generation of teachers and thought come to the fore in political science. About half of the United States'... Les mer
Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz
Denna bok har sammanställts till Lars Herlitz på hans 60-årsdag. Den innehåller 19 uppsatser av samhällsvetare, historiker och filosofer. Lars... Les mer
Political Innovation and Conceptual Change
This book defends the claim that politics is a linguistically constituted activity and shows that the concepts which inform political beliefs and... Les mer
Den fackliga kampens gränser
En studie över de fackliga striderna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i samband med införandet av den nya datoriserade tekniken. I en... Les mer
Demokrati och socialism
Den österrikiska socialdemokratin, den så kallade austromarxismen, intog under mellankrigstiden en självständig position mellan socialdemokrati... Les mer
Privata och kollektiva val
Den nyliberala politiska rörelsen hämtar ofta ”vetenskapligt” stöd från den så kallade public choice-skolan, när man går till angrepp mot... Les mer