Bøker i kategorien Samfunn/politikk

Kun lagervarer
Stridsfrågor inom arbetarrörelsen
I nära fyrtio år var Hjalmar Branting (1860–1925) den dominerande gestalten inom den svenska socialdemokratin. I denna volym återfinns uppsatser... Les mer
Mellan klass och stat
I detta arbete ges en bred genomgång av skilda sätt att analysera arbetarrörelsens olika former. Vidare utarbetar författaren en generell ram... Les mer
The Capitalist World-Economy
In The Capitalist World-Economy Immanuel Wallerstein focuses on the two central conflicts of capitalism, bourgeois versus proletarian and core versus... Les mer
Det nödvändiga och det önskvärda
Hur har man från socialdemokratiskt och officiellt statligt håll betraktat omflyttningspolitik och storstadskoncentration? Ur det material som... Les mer
Den moderna kapitalismens klasstruktur
Ojämlikheten i klassamhället har varit en central fråga i de senaste tio årens politiska och vetenskapliga debatt. men ofta har ytliga... Les mer
Imperialism och multinationella företag
Innehåll: Kent Lindkvist: Inledning Margarita Maximova: Monopolen som den drivande kraften i den kapitalistiska integrationen Stephen Hymer:... Les mer
Militärpolitiska skrifter
Vackert kvadratiskt klotband, ser ut som en... Les mer
Teknik, samhälle och energi
Trots miljöopinion. energidebatt och diskussioner om arbetsmiljö är relationerna mellan teknik och sociala förhållnaden mycket styvmoderligt... Les mer
Staten, arbetarklassen och fackföreningsrörelsen
Denna uppsats är ett förarbete till författarens Politik och organisation och utgör en bra introduktion till den boken. Här uppmärksammas... Les mer
Essays on Mobility and Social Reproduction
Essäerna i denna bok behandlar olika aspekter på reproduktionen av arbetarklassen med särskild inriktning på arbetets sociala och tekniska... Les mer
Tillväxt och stagnation i modern kapitalism
I detta urval har huvudparten av Kaleckis bidrag till teorin om den kapitalistiska ekonomin samlats. Uppsatserna kretsar kring viktiga teman som:... Les mer
Arbete, kapital & stat
Denna bok bygger på material från ett symposium om statens roll i dagens kapitalistiska Sverige som hölls i Göteborg våren 1973. De olika... Les mer
Politik och organisation
Med utgångspunkt från den historiska materialismen kritiserar författaren den förhärskande statsvetenskapens och sociologins begrepp. Bokens... Les mer
Offentlighet og erfaring
Denne boken er et forsök på å (re)konstruere et begrep “proletarisk offentlighet” ved å åpne den politiske ökonomis kritiske kategorier mot... Les mer
Tredje ståndpunkten
Debatten om den tredje ståndpunkten fördes i kalla krigets Sverige sommaren 1951 med bland andra Karl Vennberg, Artur Lundkvist, Herbert Tingsten... Les mer
Utvecklingens politiska ekonomi
Utvecklingens politiska ekonomi har sedan den skrevs på femtitalet ökat i aktualitet och betydelse när den ekonomiska debatten om tillväxtproblem... Les mer
Vem styr USA?
Innehåll: Inledning Den amerikanska överklassen Kontrollen av bolagsekonomin Den amerikanska samhällsordningens formande Kontrollen över den... Les mer
Sakprosauka i Moss 19 – Roman Linneberg Eliassen og Ola Innset (16. oktober)
De har vært skrevet i stein og verd sin vekt i gull. I dag virrer de rundt som symboler uten forankring i den fysiske verden, men regnes likevel som... Les mer
Sakprosauka i Moss 19 – Carsten Jensen (14. oktober)
Carsten Jensen kommer til Moss og House of Foundation mandag 14. oktober for å holde et foredrag basert på boken «Hodestuperne» (Forlaget... Les mer
Impossible Exchange
Jean Baudrillard's now familiar investigations into reality and hyper-reality shift here into a more metaphysical frame. Working his way through... Les mer
Beyond Black & White
The scourge of racism haunts the United States as persistently as it ever did. Life expectancy for black men is now below retirement age. Average... Les mer
Hvad er fremskridt?
Med udgangspunkt i sit bidrag til den internationale essaykonkurrence Concours Rousseau, lanceret af Lettres Internationales, det franske... Les mer
The Value of Nothing
'Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.' Credit has crunched, debt has turned toxic, the gears of the world... Les mer
Mennesket i sorteringssamfunnet
En sivilisasjonskritisk bok, som handler om et samfunn der menneskene sorteres etter hvor verdifulle de er. Det dreier seg, enkelt sagt, om hvem av... Les mer