Ariel 4/2005 – En festskrift till Per Helge

I mitten av augusti har poeten Per Helge fyllt sextio år. Ariel har därför begett sig till Västerfärnebo för att gratulera, och har i förbifarten också, med hjälp av ett trettiotal medarbetare, skisserat ett porträtt av jubilaren.

Med bidrag av Ove Allansson, Lars Andersson, Fatos Arapi, Bengt Berg, Birgitta Boucht, Stewe Claeson, Ingrid Engwall, Bo Simeon Eriksson, Bisse Falk, Erik Grip, Lars Gustafsson, Madeleine Gustafsson, Niels Hav, Roy Isaksson, Bengt Emil Johnson, Bengt af Klintberg, Rolf Knutsson, Ted Kooser, Lars Lerin, Eva B Magnusson, Nina Malinovski, Vasco Graça Moura, Gösta Nydahl, Thomas Nydahl, Peter Poulsen, Ullmar Qvick, Marianne Sandels, Lennart Sjögren, Kaj Svensson, Staffan Söderblom, Gösta Ågren och Barbro Åshuvud.