Astra Nova 4/2008 – Hav & land

Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp, tanke och själ. Hon känner poesin och filosofin och låter ofta bilden tala i stället för ord.

UR INNEHÅLLET: Alla människor är en berättelse – samtal med filmregissören Lotta Petronella om arbetet med hennes film Skärikvinnor, dokumentärfilmens begränsningar, möjligheter och skapandets processer. • Feminist på heltid – Malin Gustafsson, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor berättar om sitt arbete och hur det är att jobba professionellt med jämställdhetsfrågor. • Då väntar Don Quijote på att jag ska tända lampan – Siv Granberg skriver om sorg, saknad, självmord och visar på hur litteraturen tröstar och lindrar. Essän mottog hedersomnämnande i årets Hans Ruin-essätävling • Jag står i ett högt torn och tittar ut över en värld där det pågår otroligt mycket feministisk verksamhet – intervju med queerfeministen och bokhandlerskan Bitte Andersson som driver Hallongrottan Böcker & Kuriosa i Stockholm. Ett samtal om feministisk aktivism, feminism och vikten av samarbete över gränserna. • Om Inga-Britt Wik (1930-2008) – Birgitta Boucht minns författaren, debattören, feministen, väninnan och inte minst människan Inga-Britt Wik. • Jämställdhetsundersökning • Thomas Nydahls bokkrönika • Musik- och litteraturkritik

Nøkkelord: Tidsskrifter Samfunn Politikk Genus