Kunst og kultur 2/2010

Kunst og Kultur er Norges eldste og viktigste kunsthistoriske tidsskrift. Det inneholder aktuelle artikler skrevet av ledende kunsthistorikere og kunstkjennere. Tidsskriftet legger hovedvekt på billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk. Temaene kan være internasjonale eller norske og spenner fra eldre kunst til dagens kunstuttrykk. Aktuell debatt og bokanmeldelser er også en del av innholdet. Tidsskriftet er fyldig illustrert. Utgis med støtte fra Norges forskningsråd.