Kunst og kultur 3/2010

Articles Leder Johannes Rach – Norske prospekter og historiske hager (page 136-145) By Knut ormhaug and Dagfinn Moe De tidligste skildringene av landet vårt ble som oftest utført av tilreisende kunstnere. En av dem var Johannes Rach, som i årene 1746–48 malte en re... Christian Augusts monument på Bygdø Kongsgård – et forsonende minne? (page 146-159) By Bjørn Anders Fredriksen and Monica Mørch Den 28. mai 2010 ble det nyrestaurerte Christian August-monumentet avduket av H.M. Dronning Sonja, på 200-års-dagen for prins Christian Augusts død. ... Slottets forbindelser til svensk og russisk arkitektur (page 160-171) By Trond Norén Isaksen I litteraturen om Slottet i Oslo har det vært vanlig å mene at arkitekt Hans D.F. Linstow hovedsakelig arbeidet etter danske og tyske forbilder. Men ... Absorbert og teatralt i Christian Krohgs og Edvard Munchs kunst (page 172-179) By Øystein sjåstad Det virker formålstjenlig å bruke begrepene teatralt og absorbert i beskrivelsen av den sene 1800-tallskunsten for å kunne drøfte komposisjon med hen... Mörka hemligheter: Representationer av det vita och svarta Afrika i Nasjonalgalleriets samling (page 180-191) By stina Högkvist Med invigningen av Nasjonalgalleriet 1837 fick Norge sitt första konstmuseum. Bakom initiativet blandades upplys- ningstanken om att bilda folket med... Jorunn Veiteberg: Ambrosia Tønnesen «Stenhugger i det fine» Ein biografi (page 192-193) By Jorunn Haakestad Jan Kokkin: Eilif Peterssen Mellom stemninger og impresjoner (page 193-194) By Knut Ormhaug