Lyrikvännen 1/2012: Tema Brasilien

Ur ledaren: "Det första numret av Lyrikvännens femtionionde årgång har till största delen gjorts av gästredaktörerna Magnus William-Olsson och Marcia Sá Cavalcante Schuback. Temat är brasiliansk poesi och redaktörerna har fått fria händer vilket resulterat i mycket av det Lyrikvännen vurmar mest för – poesi! Vid sidan av en inledande redaktionell brevväxling om den brasilianska 'mellantydigheten' är numret fyllt av ett generöst urval brasiliansk poesi i förstklassig svensk översättning. Ett stort antal poeter finns representerade och urvalet sträcker sig från 1700-talet fram till idag. Lyrikvännen 1/2012 innehåller som vanligt också ett antal fasta inslag. Ann Lingebrandt fördjupar sig i Eva Ribichs senaste diktsamling Vi vaknar under rubriken 'Lingebrandt läser' och Anna-Lina Brunell gör nedslag i den aktuella poesiutgivning i 'På lyran'. Avslutningsvis berättar poeten Kristofer Flensmarck om en avgörande poesiupplevelse."