Provins 1/2009

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

UR INNEHÅLLET: Den nakna människan – samtal med Naja Marie Aidt • Anteckningar från Täiskuu International Full Moon Poetry Festival • Hannele Mikaela Taivassalo: (Genesis) • Johanna Larsson: Tide • Ralf Andtbacka: Ur Österbottnisk gotik • Anders Johansson: Högt eller lågt, sant eller falskt • Emma Hanquist & Anders Hellman • Peter Degerman: Platsen boken – om Ingrid Storholmens diktning • Ingrid Storholmen: Ur Siriboka • Coppélie Cocq: Johan Turi i paradoxernas skog • Malin Kivelä: Ur Stunden då du var som mest levande • Johanna Larsson: Tall • Ronja Lindgren: Flickan som flyr • Estnisk dikt.