Provins 1/2013: Nanna Johansson, Monica Englund, Lyra Ekström Lindbäck

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter.

Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

INNEHÅLL: Förord • Lyra Ekström Lindbäck: Rätt tid, rätt plats • Karl Palmås, Kerstin Hamilton, Johannes Samuelssn: Hälsogemenskapen i Jörn • Ola Sundqvist: Dikter • Elisabeth Rynell: Om det fula • Albin Holmgren: Såren i marken består till nästa istid • Anna Jörgensdotter: Om Stina Aronsons Hitom himlen • Måns Lundstedt: Dikter • Nanna Johansson: Det är nog dags nu • Monica Englund: Presentation av numrets konstnär • Ludwig Franzén: Provins klippdocka