Provins 1/2014

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.

INNEHÅLL

Redaktionellt

John Swedenmark: Förmodligen lysrör- minnesrekonstruktion av varuhuset Foum

Po Tidholm: Prång, nivåer, baksidor och skräpytor

Linn Hansén: Snön brinner inte i Götebrog

Johanna Gullberg: Vad är ett kulturhus, egentligen?

Erik Persson: Väven

Madeliene Eriksson och Rikard Eriksson: Staden på kartan

Leif Haglund: Notationer

Mattias Alkberg: Fuleå

Maria Vedin: Det fins inte mer att röda ur näckroshaven

Sofia Pulls Dansa i takt

Sanna Ulfsparre

Karl Bergman: Röst åt en bortglömd. Estetikern, poeten och filosofen Daniel Klockhoff- ett porträtt

Norrlandsporten