Provins 2/2023: Vila

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. 

Innehåll

 • Ledare.
 • Alma Thörn: Operationssalen.
 • Viktor Krutrök: Norrlåtar som sömnmedel.
 • Josefin Silan Karlsson: Kanske krävs det en by.
 • Lo Ragnar Lindström: Playan.
 • Mats Söderlund: Resa till Snorvattnet 1:7.
 • Mi Von Ahn: Vila är en snöstorm.
 • Pia Mariana Raattamaa Visén: Hetta.
 • Numrets konstnär: Ina Porselius.
 • Stina Jackson: Mot ursprunget – ett landskap att vila i.
 • Numrets debutant. Mattias Timander: Sista taktila vilan.
 • Flora Wiström: Ensam natt.
 • Lars Landgren: Sova i hundra år.
 • Björn Larsson: Nerpissad poet.
 • Tina Harnesk: Om »Älven i mig« av Jannete Hentati.
 • Elin Bengtsson: I mitt ansikte – ditt.
 • Mikael Yvesand: En dag kommer du att se mig igen.