Provins 2/2010

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen

UR INNEHÅLLET: Björn Runeborg: Djävulens besök • Peter Degerman: Björn Runeborg – den svenska litteraturens försåtligaste berättare • Kennet Klemets: Dikter • Anders Johansson: Om att läsa • Ida Linde: Ur Ett samtal på avstånd • Pär Hansson: Dikter • Örjan Torell: Helmer Grundström och den svåra konsten att bli en stor Norrlandsförfattare • Emily Hopkins: Sluten tid • Jan K Persson: Dansen utanför dansen • Eva Sjödin: Månlandning • Elisabet Jonsson: Dikter • Airi Palm Borden: Shopland • Hans O Nilsson: Den andre.