Provins 2/2017: Utbölingar

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

 • Medlemsinformation
 • Anna Lundvik: gå bort
 • Fanny Lindgren: I björn-människans spår
 • Karl Holmberg: Krafs
 • Lena Bezawork Grönlund: Akkawo
 • Kristina Sandberg: Divaensamheten och utsatthets- om Frida Hyvönens Kvinnor och barn
 • Sanna Ulfsparre: Att bära
 • Mai Ivfjäll: Månmjälk
 • Marit Kapla: ”Var kommer du ifrån, egentligen?”
 • Numrets konstnär Rahwa Tesfai Ghermai
 • Zanna Chanel Nordqvist: Pappa
 • Stina Oscarson: Om varför vi behöver konsten just nu!
 • Omläsningem
 • Utsikten: Malte Tellerup: om Sandra Holm
 • Sandra Holm; ur Har jeg været her før