Provins 3/13: Folke Isaksson, Elsa Forsgren, Milorad Pejiç

 • Redaktionellt
 • Tema Folke Isaksson: Gunnar Balgård: Folke Isaksson till minne
 • Olle Thörnvall: Terra Poetica
 • Folke Isaksson: Från Aronson till Szymborska
 • Folke Isaksson: Över isen
 • Tema Elsa Forsgren: Erik jonsson: Opus III- På skattjaht i Elsa Forsgrens arkiv
 • Elsa Forsgren: Dikter
 • David Väyrynen: Malmfältsmonologer
 • Eva-Stina Byggmästar: Qivittoq
 • Lovisa Broström: Barför fascis,em aldrig fått fäste i Norrland
 • Nanna johansson: värdesaker
 • Magdalena Nordin: som Lena Gerner
 • Tema ?Milorad Pejiç: Jorik Otterbjörk: ?Milorad Pejiç– En kort introduktion
 • ?Milorad Pejiç: Dikter ur Hypernorea
 • Pär Hansson: 30 rader i prisets skugga
 

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.