Provins 3/2008: Kiruna – Svarta hål

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

UR INNEHÅLLET: Inge-Bert Täljedal: Håldikter • Kjell Törmä: Granne med underjorden • Karl Lindqvist: Min syster och jag • Rose-Marie Huuva: Ur Viidát/Vidd • Borg Mesch: Bilder • Karl Lindqvist & Lennart Lantto: Kvinnovägar • Harry Martinson: Ur Aniara • Viveka Sjögren: I döda raketers sällskap • Erika Cyrillus: Mässa för det svarta bladet • Viveka Sjögren: Partikelpoesi • A-H Laestadius: Sms från Soppero • Tomas Tidholm: Som en gång, i duschen.