Provins 3/2012

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

INNEHÅLL: Förord av Erik Jonsson • Rose- Marie Huuva: Dikt • Madeleine Eriksson och Johannes Samuelsson: ”Möjligheterna att upprätthålla god hygien saknas” Brattby vårdhems historia • Pernilla Berglund: Bära hem • Peo Rask;: Offentligt samtal från 0,1 procent av ett lands yta • Johannes Samuelsson: Korvkrig • Anna-Clara Tidholm: Se dig själv som ett företag • Ola Nilsson: Halspasset • Helene Rådberg: Komma med flickor • Omläsningen: Ida Linde: Om Sara Lidmans Bära mistel • Debut i Provins: David Väyrynen: Malmöfältsdialoger • Erik Jonsson: Röst åt en bortglömd. Elden, tystnaden och den fortsatta resan. En kort biografi över poeten Lennart Marklund • Presentation numrets illustratör • Norrlandsporten: Information till Norrländska litteratursällskapets medlemmar