Provins 3/2015: Iscensättningen av Norrland

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

 • Ledare
 • Ola Nilsson: Underkastelse – poetik, politik och bibliotek
 • Madeleine Hjort: Biblioteken och litteraturstödet
 • Erik Persson Platsens själ
 • Alfred Arvidsson: Bibliotekarien på Biskops-Arnö
 • Pär Hansson: Om Mathura M. Lattik
 • Mathura M. Lattik: Dikter
 • Pär Hansson: Legend om ensamhet
 • Mirja Unge: Återkomsten
 • Samuel Hognert: Ur pågående romanprojektet Hämta henne hem
 • Björn Kohlström: Om Jan Wolf-Watz Södra Västerbottens kustland
 • Jan Wolf-Watz: Sex dikter
 • Hanna Kanto: NUMRETS KONSTNÄR
 • Linnéa Sjödin: Lite som i Frozen
 • Elin Grelsson Almestad: Att gestalta det perifera
 • Linnea Isberg: Om en plats – ett teoretiskt flicknarrativ
 • Clara Bodén och Sophia och Lisa Josephson: Hur börjar en decentraliserad revolution?
 • Viktor Johansson och Victor Lindgren: Den blomstertid nu kommer
 • Medlemsinformation