Provins 3/2016: Att skriva om sig själv och andra

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

 • Ledare
 • Sigrun Bragadottir: Jag vill hålla mitt barn så nära mig
 • Marian Bergroth: Välfärdssamhället
 • Håkan Sandell & Nina M Olsson: Pasolinos ungdomsdiktning
 • Pier Paolo Pasolino: Tre dikter
 • Jonathan Morén: om Abd al-Rahman Munif
 • ABD Al-Rahman Muni: ur Städer av salt
 • Jonathan Larsson: Fumeå
 • Christine Bylund: Dra en j-vla gräns (som brorsans kompis säger)
 • Sara Lidman: Omläsningen
 • Numrets konstnärer
 • Att skriva om sig själv och andra: Bengt Pohjanen: Hilja Byström-land