Provins 3/2017: Periferi

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

 • Medlemsinformation
 • Plats, poesi, periferi: Daniel Mårs: Påbrå
 • Nino Mick: Poesi för ett eget centrum
 • Mona Mörtlund: Tre dikter
 • Stewe Claeson: Om dimmiga begrepp- från skinnarnas byar
 • Omläsningen: Jonas Gren: Storåern- om Nicke Sjödin och Junseletrakten
 • Freke Räihä: Beteckning: Kristianstad, Degeberga 20:14
 • Helene Rådberg: Kvinnor inlåsta i hörn och dockvrår
 • Numrets konstnär: Britta Marakatt-Labba
 • Scamilla E Engman, Elina Metso, Camilla Boström: Muma
 • Roula Allkhech: Ögonavtryck, Scener, Intighetens hallucination, tiden är en flöjt i kokong
 • Lisa Zetterdahl: Vi är flickor med ansikten
 • Lova Lakso Det föddes inga barn
 • Mikael Nydahl: om Galina Rymbu
 • Utsikten: Galina Rymbu: ur Revolutionens rörliga rumsligt
 • Gunilla Johansson: Dikter
 • Thomas Tidholm: Vi var de sista