Provins 3/2021:Pappersbruk

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.   

                                                                                                                                                                                                                                                 Innehåll

 

 • Sara & Hanna Wikman: Farled.
 • Beata Berggren: Om mitt hjärta vore papper.
 • Klara Arnberg: Att erövra den norrländska köpkraften: en kolonial kommersialisering.
 • Pär Hansson: Varför skriver du dagbok pappa?
 • Omläsningen. Rikard Johansson: Bodil Malmstens o-ordnade papper.
 • Arne Müller: Den ohållbara omställningen.
 • Numrets konstnär. Clarissa Siimes.
 • Sara Meidell: Doftspår
 • Utsikten. León Plascencia Ñol: Dikter i urval.
 • Petronella Zetterlund: Fläckar och sudd som belyser världen – om León Plascencia Ñol.
 • Jennifer Bergkvist: Form format, materialitet – tre samiska bokverk.
 • Daniel Åberg: Brevet.
 • Samira Ariadad: Att bläddra, att pausa – om läsning, lyssning och luft mellan tankarna.
 • Omläsningen. David Väyrynen: 49 500 kilo, 2 bandyplaner eller 40 årgångar av en norrländsk litterär tidskrift.